Combination set S

22 pieces; Nigiri: maguro, sake, buri, o-toro, fish of the day Sashimi: maguro, sake, hotate Futomaki 2 pieces, Hosomaki 4 pieces

52.80