Combination set M

33 pieces; Nigiri: maguro, sake, buri, o-toro, fish of the day Sashimi: maguro, sake, hotate Futomaki 3 pieces, Hosomaki 6 pieces

79.20