Combination set L

44 pieces; Nigiri: maguro, sake, buri, o-toro, fish of the day Sashimi: maguro, sake, hotate Futomaki 4 pieces, Hosomaki 8 pieces

105.60