Hosomaki set

20 pieces: maguro, sake, kappa, surimi, tamago

17.40